Persondatapolitik

 

Version 2. 13. juli 2020 

1 Vigtig information

Dette er Monthios politik for personoplysninger. Monthio (“vi”) udbyder tjenester, der kan hjælpe dig med at få overblik over din private økonomi og opnå bedre muligheder for dine ønsker til forbrug, lån og opsparing (“tjenesterne”).

 

Når du anvender tjenesterne behandler vi dine personoplysninger efter denne politik.

 

Vi følger også gældende lovgivning, bla. Databeskyttelsesforordningen og Lov om Betalinger, og Datatilsynets retningslinjer.

 

Monthios juridiske navn er Monthio ApS, hjemmehørende på adressen Øster Allé 56, 4 th, 2100 København Ø.

 

Monthio Aps er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles i tjenesterne. Det indebærer, at vi er ansvarlig for på hvilken måde, og med hvilke formål, dine personoplysninger behandles.

 

Vi ønsker med denne politik at give dig viden om, hvordan dine personoplysninger indsamles og behandles, så du er tryg ved at anvende vores tjenester.

 

Hvis du har nogen spørgsmål, kommentarer eller ønsker at klage, må du meget gerne skrive til os på info@monthio.com eller sende os et brev til vores adresse nævnt ovenfor.

 

Du kan også klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet i Danmark, www.datatilsynet.dk. Datatilsynet er den statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven overholdes.

2 Kilder til personoplysninger

Vi har forskellige kilder til dine personoplysninger:

 

Direkte formidling. Du kan formidle personoplysninger til os direkte ved at udfylde din brugerprofil og i øvrigt foretage direkte indtastninger i anvendelsen af tjenesterne, eller ved at kommunikere med os via mail, post, telefon eller lignende.

 

Formidling via Tredjeparter. Du kan give os tilladelse til at hente dine bankkontooplysninger.

 

Automatiseret indsamling af tekniske data. Når du anvender vores tjenester indsamler vi automatisk en del teknisk information, såsom hvilken enhed du anvender. Til brug for dette anvender vi cookies og lignende teknologier.

3 Typer af personoplysninger 

3.1 Brugerprofildata (kun ifm. brugeraftale)

Din brugerprofil indeholder de data, du oplyser i forbindelse med din registrering som bruger, herunder brugernavn, email adresse og log ind oplysninger til at hente dine bankkontooplysninger.

3.2 Bankkontooplysninger

Bankkontooplysninger er de transaktionsdata og øvrige oplysninger om dine konti, som vi henter fra de konti, du har valgt.

3.3 Supplerende brugerdata (kun ifm. brugeraftale)

Ved brugen af tjenesterne har du mulighed for at indtaste en række yderligere oplysninger om dig selv og din husstand, egne kategoriseringer af betalinger, mål for lån og opsparing mv.

3.4 Tekniske data

Teknisk information om hvordan du tilgår og anvender tjenesterne.

4 Typer af formål

Vores levering af tjenesterne. Databehandling, der er nødvendig for at vi kan levere tjenesterne, f.eks. at vi sammenlægger betalinger fra dine konti i budgetkategorier.

 

Andre formål, hvis du har givet samtykke hertil. Databehandling vi specifikt har spurgt dig om lov til at foretage, som f.eks. at sende dig markedsføring fra tredjeparter.

 

Vores legitime interesser. Databehandling, der forretningsmæssigt understøtter at vi kan levere tjenesterne, og hvor det ikke er tilfældet at dine interesser eller grundlæggende rettigheder er vigtigere.

 

Retlige forpligtelser. Databehandling, der er nødvendig for at overholde retlige forpligtelser, der påhviler os.

5 Typer af grundlag

Aftale om brug af tjenesterne. Når du indgår en brugeraftale med os, giver du os dermed samtykke til at foretage databehandling, der er er relevant for at levere vores tjenester til dig. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at ophæve brugeraftalen.

 

Specifikt samtykke. Når vi har opnået hjemmel til databehandlingen ved at indhente dit specifikke samtykke. Du kan altid tilbagekalde et samtykke.

 

Retlig forpligtelse. Når vi har hjemmel til databehandlingen, fordi behandlingen er nødvendig for at overholde retlige forpligtelser, der påhviler os. 

6 Oversigt over vores behandling af dine personoplysninger

Formål

Grundlag

Oplysninger

btc_Illustration_ikoner_højre_farve.png
monthio_main_logo_gradient_4x.png

At oprette dig som bruger, så du kan anvende tjenesterne

At kunne levere budgettjeneste til dig

At kunne yde support og teknisk vejledning til dig som bruger

At kunne overvåge og forbedre tjenesterne

 

 

At kunne levere markedsføring fra tredjeparter målrettet til dig

At kunne levere individuel markedsføring fra tredjeparter målrettet til dig

At anonymisere dine data, så de kan anvendes til statistiske markedsanalyser

 

 

 

 

 

 

 

Cookies

Aftale

Aftale / Specifikt samtykke

Aftale

Aftale (ved at følge brugeren af tjenesterne får vi mulighed for at tilpasse og forbedre dem)

Specifikt samtykke

Specifikt samtykke

Aftale / Vores legitime interesser (efter anonymise-ring, hvorefter data på ingen måde kan henføres til dig, kan data anvendes til statistiske analyser. Herved kan vi opnå forbedringer og  indtægter, der bidrager til driften af tjenesterne)

Specifikt samtykke. Vi anvender kun tekniske cookies

Brugerprofildata

Bankkontooplysninger

Brugerprofildata

Bankoplysninger

Tekniske data

Brugerprofildata

Bankoplysninger

Tekniske data

Email adresse

Email adresse

Bankkonto

Bankkontooplysninger

7 Andre modtagere af personoplysninger

Hvor det er nødvendigt for den tekniske drift af tjenesterne, kan vi videregive dine personoplysninger til selskaber, der bistår med denne drift. Disse selskaber må alene anvende oplysningerne hvor det er nødvendigt for driften, og hvor vi har indgået databehandleraftaler, der bla. sikrer fortrolighed og datasikkerhed.

 

Hvis du giver os dit specifikke samtykke, kan vi også videregive dine personoplysninger til øvrige samarbejdspartnere og andre tredjeparter.

 

Endelig kan vi videregive dine personoplysninger, hvis vi er retligt forpligtede til det, eller det er nødvendigt for at vi kan forsvare os mod eller gøre retskrav gældende.

8 Opbevaringsperiode

Ved enkeltstående kreditansøgning: Vi opbevarer kun dine persondata så længe det er nødvendigt for at sikre korrekt behandling og videresendelse til kreditgiver (højst 1 måned).

 

Ved indgåelse af brugeraftale: Vi opbevarer dine personoplysninger indtil du deaktiverer din brugerprofil eller indtil brugerprofilen har været inaktiv i 6 måneder. Vi kan dog opbevare personoplysninger i længere tid, hvis vi er retligt forpligtet hertil, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan forsvare os mod eller gøre retskrav gældende.

9 Information om dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. Overordnet beskrevet er disse rettigheder som følger.

 

Du har ret til at få at vide hvilke personoplysninger om dig selv, som vi behandler, og til at få en kopi af disse oplysninger.

 

Du har i en række tilfælde ret til at få slettet, rettet eller blokeret, de personoplysninger om dig selv, som vi behandler.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger grundet din særlige situation.

 

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger med det formål.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10 Fortrolighed

Vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt og alle medarbejdere er underlagt fortrolighedsklausuler i forhold til personoplysninger. Kun udvalgte medarbejdere har adgang til personoplysninger, og kun når det er nødvendigt for at udbedre fejl eller nedbrud. I forbindelse med support til dig, kan vores medarbejdere få adgang til dine personoplysninger, hvis du i den konkrete situation giver samtykke hertil. Dette samtykke bekræftes ved e-mail.

11 Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde de samtykker, du måtte have givet os.

Ved enkeltstående kreditansøgning: Tilbagekaldelse kan ske ved at afbryde kreditansøgningen eller ved at kontakte os som angivet i afsnit 1.

 

Ved indgåelse af brugeraftale:  Tilbagekaldelse kan ske direkte i tjenesternes brugerflade. Hvis du deaktiverer din brugerprofil, betyder det også at du tilbagekalder alle samtykker, du måtte have givet os.

12 Ændringer af politikken

Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden foregående varsel. Ændringer offentliggøres på Monthios tjenester og meddeles via email til brugerne. Ændringer træder i kraft ved offentliggørelsen.

13 Cookies (web)

Ved at anvende tjenesterne via din web browser accepterer du, at vi anvender cookies, til forskellige formål beskrevet nedenfor.

 

Tekniske cookies er nødvendige for at hjemmesiden rent teknisk fungerer som den skal.

 

Statistikcookies bruges til at optimere design, brugeroplevelse og effektivitet af hjemmesiden.

 

Personaliserede cookies bruges til at huske dine indstillinger mv. og give information og indhold  tilpasset din brug af hjemmesiden.

 

Markedsføringscookies anvendes for at optimere vores egen markedsføring af tjenesterne.

 

Du kan helt eller delvist slette og blokere for cookies ved at anvende funktionaliteten hertil i din browser. Hvis du blokerer for alle typer cookies, inkl. tekniske cookies, vil du helt eller delvist miste muligheden for at bruge tjenesterne via web.

14 Tracking identifiers (app)

Ved at anvende tjenesterne via vores app accepterer du, at appen anvender tracking identifiers til forskellige formål beskrevet nedenfor.

 

Overvågning af brugen af app’en. Overvågningen er anonymiseret og bruges til at give os indsigt i hvordan vores app benyttes, og er et vigtig bidrag til at give os indsigt i hvordan vi kan forbedre den.

 

Sikkerheden i app’en er bl.a. baseret på unikke tilfældige ID’er, som genereres når man logger ind.